วันที่ 27 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่รพ.และเจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม สร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย คปสอ.สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ห้องประชุมลุ่มน้ำพาน

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 31 มกราคม 2566 เวลา : 09:01:01 น.
ผู้ชม 1783 ครั้ง