โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่109 หมู่4 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260

เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์หมายเลขหลัก รพ.สร้างคอม(042-276231) ไม่สามารถติดต่อได้ หากต้องการติดต่อ กรุณาติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้


ฝ่ายบริหาร 095-229-8146 หรือ 042-276158

งานยาเสพติด 095-1869710

แผนกฉุกเฉิน 095-1876460

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ(PCU) 095-1879197

ผู้ป่วยใน 095-1874820


โทรสาร : 042-276157

E-mail : sivadol.n@skhos.go.th

WebSite : www.skhos.go.th