ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรีทธา มอบ Face Shield และอุปกรณ์ป้องกัน เชื้อไวรัส Covid 19

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 เมษายน 2563 เวลา : 10:04:13 น.
ผู้ชม 1752 ครั้ง