ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ขอขอบพระคุณ
ศิษย์เก่าราชินูทิศ ม.ต้นรุ่นที่27/ม.ปลายรุ่นที่30 บริจาคชุดPPE. จำนวน10 ชุดค่ะ

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 30 เมษายน 2563 เวลา : 08:04:53 น.
ผู้ชม 1749 ครั้ง