วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสร้างคอมร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ต้นคอมเกมส์ ณ ที่ว่าการอำเภอสร้างคอม

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 05 มกราคม 2566 เวลา : 16:01:02 น.
ผู้ชม 1749 ครั้ง