รับสมัครงาน

แจ้งข่าวสารการรับสมัครงานของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
19 ก.ย. 2566
เวลา 17:09:42 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ เปิดรับสมั
2056 30
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2566
เวลา 12:09:11 น.
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพน
1974 48
ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2566
เวลา 10:09:59 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และ ตำแหน่ง พนักงาน
1971 50
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2566
เวลา 15:08:48 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเว
1987 55
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2566
เวลา 10:08:19 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 อัตรา เปิดรับ
1966 137
ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2566
เวลา 11:08:59 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพน
1967 163
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2566
เวลา 15:08:17 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ จำ
1967 155
ดาวน์โหลด
25 ก.ค. 2566
เวลา 17:07:05 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
1965 151
ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2566
เวลา 17:07:28 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
1965 151
ดาวน์โหลด
21 ก.ค. 2566
เวลา 12:07:44 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด สอ
1966 151
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2566
เวลา 14:06:30 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด
1966 149
ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2566
เวลา 15:06:07 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบ
1965 147
ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2566
เวลา 09:05:58 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
1966 150
ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2566
เวลา 16:05:04 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ เปิดรับสมัครตั้
1964 149
ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2566
เวลา 12:05:03 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
1964 149
ดาวน์โหลด
15 พ.ค. 2566
เวลา 09:05:26 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด
1970 148
ดาวน์โหลด
03 พ.ค. 2566
เวลา 16:05:04 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับส
1967 148
ดาวน์โหลด
12 เม.ย. 2566
เวลา 09:04:00 น.
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
1967 150
ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2566
เวลา 14:04:22 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
1966 151
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2566
เวลา 11:03:41 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20
1971 148
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:09 น.
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
1965 147
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2566
เวลา 14:03:33 น.
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
1964 147
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2566
เวลา 14:03:56 น.
โรงพยาบาลสร้างคอมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่
1965 148
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:54 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 3 -1
1965 147
ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:44 น.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที
1967 147
ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2566
เวลา 12:02:50 น.
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริการ
1965 148
ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2566
เวลา 14:02:50 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบ
1966 148
ดาวน์โหลด
03 ก.พ. 2566
เวลา 11:02:08 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอมเรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
1965 147
ดาวน์โหลด
06 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:21 น.
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ขยายเวลาเปิดร
1966 147
ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2565
เวลา 17:11:11 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักกาย
1964 148
ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2565
เวลา 11:11:46 น.
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
1964 147
ดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2565
เวลา 14:10:10 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โรงพยาบาลสร้า
1964 147
ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2565
เวลา 11:09:51 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โรงพยาบาลสร้างคอม ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
1964 149
ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2565
เวลา 10:08:51 น.
ประกาศผลการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือค
1966 147
ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:36 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริก
1965 147
ดาวน์โหลด
01 ส.ค. 2565
เวลา 15:08:50 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ และ พนั
1967 147
ดาวน์โหลด
12 ก.ค. 2565
เวลา 11:07:20 น.
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ
1965 147
ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 2565
เวลา 09:07:45 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริก
1967 147
ดาวน์โหลด
29 มิ.ย. 2565
เวลา 13:06:00 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
1966 147
ดาวน์โหลด
29 มิ.ย. 2565
เวลา 13:06:39 น.
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ และ พ
1967 147
ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2565
เวลา 15:06:56 น.
โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 อัตรา
1966 147
ดาวน์โหลด
17 มิ.ย. 2565
เวลา 10:06:04 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
1965 147
ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2565
เวลา 15:06:25 น.
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565
1964 147
ดาวน์โหลด
08 มิ.ย. 2565
เวลา 17:06:42 น.
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสร้างคอม ตำแหน่ง พนักงานบริการ รับสมัคร 8-14 มิถุนายน 2565
1965 147
ดาวน์โหลด
07 ก.พ. 2565
เวลา 15:02:50 น.
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
1964 147
ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2564
เวลา 13:10:44 น.
ประกาศผลการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือค
1965 147
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2564
เวลา 14:10:59 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเห
1964 147
ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2564
เวลา 10:09:29 น.
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหล
1964 147
ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2564
เวลา 13:09:59 น.
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา แ
1969 148
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2564
เวลา 13:08:25 น.
ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินเงินบำรุง ตำแหน่
1966 147
ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2564
เวลา 15:08:26 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงา
1965 147
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:18 น.
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่ง
1966 147
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2564
เวลา 16:08:24 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ปฏิบัติงาน
1969 147
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2564
เวลา 13:08:26 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถ และ พนักงานเกษตรพื้น
1967 147
ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:37 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เปิดรับสมัคร 16-2
1966 148
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2564
เวลา 14:06:39 น.
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือ
1965 147
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2564
เวลา 14:06:38 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือ
1965 147
ดาวน์โหลด
19 พ.ค. 2564
เวลา 16:05:57 น.
โรงพยาบาลสร้างคอมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เปิดรับสมัครตั้ง
1970 147
ดาวน์โหลด
06 พ.ค. 2564
เวลา 13:05:39 น.
ขอแก้ไขประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริการ ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤ
1965 147
ดาวน์โหลด
03 พ.ค. 2564
เวลา 14:05:32 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แ
1970 147
ดาวน์โหลด
16 เม.ย. 2564
เวลา 16:04:53 น.
โรงพยาบาลสร้างคอมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริการ เปิดรับ
1966 148
ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2564
เวลา 14:02:20 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง
1965 147
ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2564
เวลา 16:02:59 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
1966 147
ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2564
เวลา 15:02:32 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสร้างคอม จำนวน 3 อัตรา
1965 147
ดาวน์โหลด
02 ก.พ. 2564
เวลา 10:02:55 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
1965 147
ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2564
เวลา 17:01:38 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
1966 147
ดาวน์โหลด
22 ม.ค. 2564
เวลา 14:01:19 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
1966 147
ดาวน์โหลด
01 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:09 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลสร้างคอม ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื
1965 147
ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2563
เวลา 13:11:37 น.
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิ
1966 147
ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2563
เวลา 13:11:52 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลสร้างคอม ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1
1966 147
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2563
เวลา 16:08:48 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม
1966 147
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 11:08:36 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลสร้างคอม (ตำแหน่งผู้ช
1966 147
ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2563
เวลา 14:08:21 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลสร้างคอม (ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพ
1965 147
ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2563
เวลา 09:06:43 น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1966 147
ดาวน์โหลด
04 ก.ย. 2562
เวลา 09:09:40 น.
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
1966 147
ดาวน์โหลด
02 ก.ย. 2562
เวลา 10:09:23 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง สอบวันที่ 3 ก
1967 147
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2562
เวลา 13:08:03 น.
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.สร้างคอม ตั้งแต่วันที่ 22 - 3
1965 147
ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2562
เวลา 13:08:44 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รพ.สร้างคอม จำนวน 4 อัตรา ประกาศ ณ วันท
1965 148
ดาวน์โหลด
03 ก.ค. 2562
เวลา 13:07:14 น.
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ประกาศ ณ วันที่ 3 กค.2562
1966 147
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2562
เวลา 15:06:32 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ในวันอังคารที
1966 147
ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2562
เวลา 11:06:07 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลสร้างคอม จำนวน 4 อัตรา
1966 147
ดาวน์โหลด
31 พ.ค. 2562
เวลา 09:05:13 น.
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง
1966 147
ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 2562
เวลา 09:05:52 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง
1966 147
ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2562
เวลา 16:05:21 น.
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสร้างคอม
1965 147
ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2562
เวลา 15:05:13 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลสร้างคอม
1966 147
ดาวน์โหลด
27 ก.พ. 2562
เวลา 14:02:07 น.
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง
1967 147
ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2562
เวลา 13:02:54 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง
1966 147
ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2562
เวลา 15:02:32 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลสร้างคอม
1965 147
ดาวน์โหลด
09 เม.ย. 2561
เวลา 10:04:07 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1968 147
ดาวน์โหลด