โรคหลอดเลือดสมอง

อาการที่บ่งบอกว่า...คุณกำลังมีปัญหาทางหลอดเลือดสมอง

ทุก 4 นาทีมีคนไทยป่วยเป็นโรคนี้ 1 ราย และทุก 10นาที มีคนไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ 1 ราย ปัจจัยหลัก คือผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง

การป้องกันทำได้โดย หมั่นตรวจเช็คความดันโลหิต การตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ที่สำคัณควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ปละปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้

ผู้เขียน : นายศิวดล นนฤาชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 19 สิงหาคม 2560 เวลา : 12:08:30 น.
ผู้ชม 2615 ครั้ง