วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสร้างคอม

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 05 มกราคม 2566 เวลา : 16:01:39 น.
ผู้ชม 1564 ครั้ง