ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม
ขอขอบพระคุณ ญาติ  นายสงวน  ฆ้องแก้ว   
ที่บริจาค รถเข็นนั่ง   จำนวน  3  คัน

เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสร้างคอม

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 29 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:12:13 น.
ผู้ชม 1750 ครั้ง