ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ขอขอบพระคุณ คุณปิยะมาศ ลิ้มสุวรรณ ที่บริจาค แอลกอฮอล์เจล และ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ในการป้องกันไวรัส Covid19 ในครั้งนี้

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 เมษายน 2563 เวลา : 11:04:08 น.
ผู้ชม 1760 ครั้ง