ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ขอขอบพระคุณ คุณกมลมิตร ธาตุชัยที่ท่านได้มอบ แอลกอฮอลล์เจลล้างมือ และ หน้ากากป้องกันเชื้อโรค เพื่อป้องกันไวรัส covid19 ในครั้งนี้ครับ

ผู้เขียน : นายนายอรรพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:05:04 น.
ผู้ชม 59 ครั้ง