วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 05 มกราคม 2566 เวลา : 16:01:09 น.
ผู้ชม 1750 ครั้ง