จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2562
เวลา 16:02:32 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม 2562
1973 149
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2562
เวลา 16:02:47 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561
1969 147
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561
เวลา 16:12:57 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
1970 147
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561
เวลา 16:12:13 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561
1972 147
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561
เวลา 16:12:57 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านทางเว็บไซต์
1970 147
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561
เวลา 16:12:07 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1971 147
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561
เวลา 15:12:25 น.
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1966 147
ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2561
เวลา 14:06:08 น.
สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
1965 147
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:59 น.
บันทึกจัดซื้อวัสดุ Lab
1965 147
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:11 น.
บันทึกจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ
1966 147
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:05 น.
บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง
1966 147
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:46 น.
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่การจัดทำข้อมูล
1966 147
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 15:03:09 น.
บันทึกแจ้งเวียน
1967 147
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561
เวลา 09:03:44 น.
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศ
1965 147
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561
เวลา 09:03:14 น.
การเผยแพร่ข้อมูลระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1966 147
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:14 น.
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ 2561
1967 147
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2560
เวลา 16:12:00 น.
สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
1966 147
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2560
เวลา 12:12:44 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561
1965 147
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2560
เวลา 12:12:55 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ2561
1966 147
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2560
เวลา 13:12:26 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561
1967 147
ดาวน์โหลด