จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2562
เวลา 16:02:32 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มกราคม 2562
695 12
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2562
เวลา 16:02:47 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561
694 5
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561
เวลา 16:12:57 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
689 5
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561
เวลา 16:12:13 น.
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561
706 3
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561
เวลา 16:12:57 น.
ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านทางเว็บไซต์
684 3
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561
เวลา 16:12:07 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562
688 10
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2561
เวลา 15:12:25 น.
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
687 4
ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2561
เวลา 14:06:08 น.
สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
682 9
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:59 น.
บันทึกจัดซื้อวัสดุ Lab
687 23
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:11 น.
บันทึกจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ
701 14
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:05 น.
บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง
690 21
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 16:03:46 น.
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่การจัดทำข้อมูล
685 5
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2561
เวลา 15:03:09 น.
บันทึกแจ้งเวียน
683 5
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561
เวลา 09:03:44 น.
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศ
688 8
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2561
เวลา 09:03:14 น.
การเผยแพร่ข้อมูลระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
688 11
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2561
เวลา 14:03:14 น.
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ 2561
685 10
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2560
เวลา 16:12:00 น.
สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
683 11
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2560
เวลา 12:12:44 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561
684 15
ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2560
เวลา 12:12:55 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ2561
688 11
ดาวน์โหลด
23 ธ.ค. 2560
เวลา 13:12:26 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561
686 35
ดาวน์โหลด