เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอมร่วมกับอสม.ให้บริการฉีดวัคซีน
Pfizer เข็มที่ 2 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและประชาชนทั่วไป
Pfizer เข็มที่ 3 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและประชาชนทั่วไป
ณ โรงพยาบาลสร้างคอม

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 27 ธันวาคม 2564 เวลา : 13:12:02 น.
ผู้ชม 1804 ครั้ง