ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ขอขอบพระคุณ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอพพาเรล จำกัด ที่มอบผ้าปิดจมูก จำนวน 100 ผืน ในการป้องกันไวรัส Covid19 

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 เมษายน 2563 เวลา : 11:04:02 น.
ผู้ชม 1755 ครั้ง