วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอมร่วมกับอสม.ให้บริการฉีดวัคซีน
Pfizer เข็มที่ 2 เด็กอายุ 5-11 ปี 
Pfizer เข็มที่ 3และเข็ม 4  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและประชาชนทั่วไป
ณ โรงพยาบาลสร้างคอม

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 06 มกราคม 2566 เวลา : 14:01:36 น.
ผู้ชม 1760 ครั้ง