ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอมทุกท่าน ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณครูไกรวิมล มอบ Alcohol 5 แกลลอน สู้ Covid19 ในครั้งนี้

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 เมษายน 2563 เวลา : 10:04:32 น.
ผู้ชม 1753 ครั้ง