ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม และ เจ้าหน้าที่
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์
และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:11:45 น.
ผู้ชม 1504 ครั้ง