ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ขอขอบพระคุณ
คุณสิปปภาส สีลเตโชธาม ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตร 4ส9 สถาบันพระปกเกล้า ที่ท่านได้มอบ แอลกอฮอลล์เจลล้างมือ และ หน้ากากป้องกันเชื้อโรค เพื่อป้องกันไวรัส covid19 ในครั้งนี้ครับ

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 07 พฤษภาคม 2563 เวลา : 09:05:06 น.
ผู้ชม 1569 ครั้ง