ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอมทุกท่านขอขอบพระคุณ


ร้าน FOTOAMP WEDDING
คุณพัทธดนัย เสิ่ง
คุณธาริณี รัตนอำพล
คุณจุฑามาศ ทวีกุล

ที่ท่านได้มอบ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสร้างคอม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปครับ

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 30 เมษายน 2563 เวลา : 08:04:46 น.
ผู้ชม 1566 ครั้ง