ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม
ขอขอบพระคุณ กลุ่ม ฅน.19
ที่ท่านได้มอบ
ชุดPPE แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย
ให้กับโรงพยาบาลสร้างคอม ในการป้องกันไวรัส Covid19 ในครั้งนี้ด้วยครับ

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:05:10 น.
ผู้ชม 1751 ครั้ง