ขอขอบคุณ คุณวิไรวรรณ พันธ์พาณิชสกุลและคณะ ที่นำ Mask ผ้า
มาบริจาคให้กับอสม.ตำบลสร้างคอม จำนวน 140คน

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 เมษายน 2563 เวลา : 10:04:12 น.
ผู้ชม 1753 ครั้ง