ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างคอม

            ศูนย์สุขภาพตำบลสร้างคอม โรงพยาบาลสร้างคอม ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 109 บ้านนาคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน (5 ชุมชน) มีหลังคาเรือนทั้งหมด - หลังคาเรือน มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้

            - ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเชียงดา ตำบล นาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

            - ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

            - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

            - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

            ในพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง มีหมู่บ้านที่ห่างไกลจากศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสร้างคอม มากที่สุด คือ บ้านยวด ห่าง 15 กิโลเมตร ไม่มีรถประจำทางผ่าน ผู้ป่วยเจ็บป่วยจะมาศูนย์สุขภาพตำบลสร้างคอม โดยรถมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว หรือรับจ้าง เจ็บป่วยนั่งรถมอเตอร์ไซด์ไม่ได้ จะมาโดยรถเหมา เจ็บป่วยฉุกเฉิน จะโทรตาม 1669

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างคอม

ที่อยู่ : เลขที่109 หมู่4 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260

โทรศัพท์ : 042-276231

โทรสาร : 042-276157

E-mail : -

ตำแหน่ง คน
พยาบาล 3
นักวิชาการสาธารณสุข 4
ลุกจ้างทั่วไป 3
รวมทั้งหมด 10