ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม
ขอขอบพระคุณ คุณจงจิต นามลัง พร้อมครอบครัว ที่ได้บริจาคเตียง ที่นอนลม และเครื่องดูดเสมหะ เพื่อใช้สำหรับคนไข้ COC

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 05 มกราคม 2566 เวลา : 17:01:30 น.
ผู้ชม 1762 ครั้ง