วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์รับบุญ ค้าไกล ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมลุ่มน้ำพาน โรงพยาบาลสร้างคอม

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 14:02:50 น.
ผู้ชม 1786 ครั้ง