โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ภายในโรงพยาบาลสร้างคอมประจำปี 2560

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาร่วมอบรมและให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อม

ผู้เขียน : นายศิวดล นนฤาชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 21 ธันวาคม 2560 เวลา : 17:12:04 น.
ผู้ชม 1750 ครั้ง