ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม
ขอขอบพระคุณ
บริษัท เจริญวิทยาเครื่องเขียน จำกัด
ที่ท่านได้มอบ
กล่องครอบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
เพื่อป้องกันไวรัส covid19 ในครั้งนี้ครับ

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:06:47 น.
ผู้ชม 1750 ครั้ง