ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม
ขอขอบพระคุณ
ห้างทองพลอยเพชร
ร้านฮะเฮง สร้างคอม ที่ท่านได้มอบ
หน้ากากป้องกันเชื้อโรค จำนวน 60 ชิ้น
เพื่อป้องกันไวรัส covid19 ในครั้งนี้ครับ

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:06:08 น.
ผู้ชม 1765 ครั้ง