ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม
ขอขอบพระคุณ มูลนิธพันตำรวจเอกวิทย์ พิทักษสันติพันธุ์
ที่ร่วมทำบุญโรงทานเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสร้างคอม

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 29 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:12:35 น.
ผู้ชม 1751 ครั้ง