ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ขอขอบพระคุณ บริษัท อีฟคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มอบชุดป้องกันไวรัส (PPE) และ แอลกอฮอล์เจล ในการป้องกันไวรัส Covid19 

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 เมษายน 2563 เวลา : 11:04:55 น.
ผู้ชม 1562 ครั้ง