ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่จัดสรรค์วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันไวรัส Covid19 

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 เมษายน 2563 เวลา : 10:04:42 น.
ผู้ชม 1750 ครั้ง