วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์รับบุญ ค้าไกล ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 25 กรกฏาคม 2566 เวลา : 13:07:18 น.
ผู้ชม 1804 ครั้ง