ในวัน ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลสร้างคอม รับการตรวจเยี่ยมอาจารย์ จาก สรพ. โดยท่าน พล.อ.ท.นพ. สุชิน  บุญมา และทีมจังหวัด

ผู้เขียน : นายประกอบ ดวงดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 09 มีนาคม 2562 เวลา : 08:03:08 น.
ผู้ชม 1754 ครั้ง