โครงพยาบาลสร้างคอมจัดการอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

ในวันที่ 21-22 ธันวาคม ณ โรงพยาบาลสร้างคอม ซึ่งให้ความรู้ในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกัน และการให้ความรู้สุขภาพจิต

ผู้เขียน : นายศิวดล นนฤาชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 22 ธันวาคม 2560 เวลา : 13:12:27 น.
ผู้ชม 1567 ครั้ง