ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสร้างคอม ขอขอบพระคุณ
คุณอรุณวรรณ์ บัวคอม
คุณจิราภรณ์ ทองสิทธ์
ที่ท่านได้มอบ หน้ากากป้องกันเชื้อโรค และแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันไวรัส covid19 ในครั้งนี้ครับ

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:05:15 น.
ผู้ชม 1761 ครั้ง