ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท สมุนไพรภูมิพฤกษา จำกัด และบริษัทในเครือ ที่ได้มอบ Alcohol และหน้ากากให้กับทางโรงพยาบาลสร้างคอมสู้ Covid19 ในครั้งนี้ด้วยครับ 

ผู้เขียน : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 เมษายน 2563 เวลา : 10:04:09 น.
ผู้ชม 1566 ครั้ง