แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลสร้างคอม ประจำปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี


ผู้ประกาศ : นายศิวดล นนฤาชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 23 ธันวาคม 2560 เวลา : 13:12:26 น. เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1965 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง