ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม วันที่ 27 มกราคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม

              

               ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งพบผู้ป่วย On ET-Tube ตรวจพบเชื้อโควิด 19 จึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

  1. ปฎิบัติตามมาตร VUCA โดยเฉพาะ Universal Prevention 10 ข้อ
  2. กิจกรรมเสี่ยง
  • ET-Tube
  • CPR
  • Suction
  • หัตกรรมฟุ้งกระจายของห้องฟันให้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน 3 ชั้นเป็นอย่างน้อย (N95,Face shield, เสื้อคลุมแขนยาว)
  1. เสื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล (ชุดปฏิบัติงาน) ห้ามนำออกนอกตึกโรงพยาบาล
  2. งดกิจกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะการร่วมวงดื่มสุรา
  3. หากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 ให้แจ้งหัวหน้าโดยทันที

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 27 มกราคม 2565 เวลา : 16:01:54 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1970 ครั้ง