รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ


ผู้ประกาศ : นายนายอรรพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:06:43 น. เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 448 ครั้ง
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง