รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ผู้ประกาศ : นางสาวชิดชนก ศรีสร้างคอม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 04 มีนาคม 2563 เวลา : 14:03:28 น. เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง