สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2566


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 14 กันยายน 2566 เวลา : 18:09:26 น. เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 1964 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง