รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เด

รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน 


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 12 กันยายน 2565 เวลา : 16:09:21 น. เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง