ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน เมษายน 2565

ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน มีนาคม 2565


ผู้ประกาศ : นางสมสมัย ทะคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 26 พฤษภาคม 2565 เวลา : 15:05:22 น. เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง