ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖2

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ผู้ประกาศ : นางสมสมัย ทะคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:11:38 น. เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง