ติดต่อร้องเรียน ผอ.

พื้นที่สำหรับประชาชนผู้มารับบริการทางโรงพยาบาลต้องการแจ้งร้องเรียนถึง ผอ.โรงพยาบาล

1. การส่งข้อความการร้องเรียนต้องเป็นความจริง
2. การร้องเรียนเรื่องที่เป็นเท็จจะมีความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์