โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20

โรงพยาบาลสร้างคอม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม -7 เมษายน 2566 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ไปติดต่อขอใบสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน นำเอกสารสมัครงานมาให้ครบมิฉะนั้นจะไม่ได้รับสิทธิในการกรอกใบสมัคร ติดต่อและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ โรงพยาบาลสร้างคอม  ตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  ๒๕๖6 –  7 เมษายน ๒๕๖6 ในวันเวลาราชการ


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 20 มีนาคม 2566 เวลา : 11:03:41 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 1969 ครั้ง
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง