ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริการ

ตามที่โรงพยาบาลสร้างคอม ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้ทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น          โรงพยาบาลสร้างคอม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังรายชื่อต่อไปนี้


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 12:02:50 น. เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง