คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศ

ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่ง


ผู้ประกาศ : นางสมสมัย ทะคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 16 มีนาคม 2561 เวลา : 09:03:44 น. เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง