ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

            ตามที่โรงพยาบาลสร้างคอม ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2565  โดยได้ทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นั้น  

โรงพยาบาลสร้างคอม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 17 มิถุนายน 2565 เวลา : 10:06:04 น. เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง