ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 15 มิถุนายน 2565 เวลา : 15:06:25 น. เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง